Svenska Popkören i sociala medier

Körprojektet med gränslösa möjligheter


En nionde klass som älskar att sjunga. Och en kör med 65-plussare som sjunger nyskriven svensk pop. När musikläraren och körledaren Cajsa Román för dem samman i en gemensam konsert ska det visa sig vara mycket mer än ett kul projekt.


https://www.vilarare.se/praktisk-estetiska-amnen/reportage/korprojektet-med-granslosa-mojligheter/